วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างที่2.2 สมการเอกพันธ์เชิงเส้น Homogeneous Linear Equation (dy/dx=(y/x)+(x/y)


จงหาคำตอบของสมการเอกพันธ์เชิงเส้น

เช็คแล้วว่าเป็นสมการเอกพันธ์  และเมื่อจัดรูปแล้วจะต้องเป็นดีกรีกำลัง=0 แทนสมการด้วยเมื่อแทนแล้ว


จัดรูปสมการใหม่


เป็นสมการแยกกันได้ 

หาคำตอบแบบสมการแยกกันได้


ใส่อินติเกรดทั้งสองข้าง


ทำการอินติเกรต

คืนค่า เสร็จครับวีดีโอ