วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

1สมการแบบแยกตัวแปรได้ ( Seperable Equations)

          สมการแบบแยกตัวแปรได้ หรือ สมการแบบแยกกันได้

Variables Seperable Equations

เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ใน สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First Order Differential Equations) มีรูปแบบทั่วไปตามสมการนี้
หรือ


 ขั้นตอนวิธีการแก้สมการ
1.ย้ายตัวแปร หรือฟังชั่น y อยู่กับdy
2.ย้ายตัวแปร หรือฟังชั่น x อยู่กับdx
3อินทิเกรตทั้ง2ข้าง
4จัดรูปให้ตัวแปรอยู่ฝั่งเดียวกันและเท่ากับC


ตัวอย่าง
1


2
http://mathuniver.blogspot.com/2013/08/12.html

3
http://mathuniver.blogspot.com/2014/03/13.html

4
http://mathuniver.blogspot.com/2014/05/14.html

5
http://mathuniver.blogspot.com/2014/10/15.html


6
http://www.mathuniver.com/2017/06/blog-post.html

7
http://www.mathuniver.com/2017/08/17.html

8

http://www.mathuniver.com/2017/08/18-x1dydxx6.html

9
http://www.mathuniver.com/2017/08/19-exdydx2x.html
http://www.mathuniver.com/2017/08/110-xy-4y0.html

 11
http://www.mathuniver.com/2017/08/111-dydx2xy0.html

 12
http://www.mathuniver.com/2017/08/112-dydx-y3x20.html

http://www.mathuniver.com/2017/11/113-separable-equations-4yyx2dy2xxy2dx0.html


 14
http://www.mathuniver.com/2017/09/114-dydxy1x.htmlhttp://www.mathuniver.com/2017/09/115-dydx12y2ysinx.htmlhttp://www.mathuniver.com/2017/09/116-dydxe3x2y.html

http://www.mathuniver.com/2017/11/117-separable-equations-yexdydxe-ye-2x-y.html

http://www.mathuniver.com/2018/05/118-separable-equations-dx-x2dy0.html

https://www.mathuniver.com/2019/01/119-separable-equations-1x2y2x2y2dy.html


https://www.mathuniver.com/2019/01/120-separable-equations-x2y2dyy1dx.html
https://www.mathuniver.com/2019/02/121-separable-equations-2yx1dyxdx.html

https://www.mathuniver.com/2019/02/122-separable-equations-ylnxdxdyy1x2.htmlhttps://www.mathuniver.com/2019/04/122-variables-seperable-equations.html


https://www.mathuniver.com/2019/04/124-variables-seperable-equations.html


https://www.mathuniver.com/2019/04/125-variables-seperable-equations.html


https://www.mathuniver.com/2019/04/26Variables-Seperable-Equations.html


https://www.mathuniver.com/2019/06/127-variables-seperable-equations.html


https://www.mathuniver.com/2019/07/128-variables-seperable-equations.html


https://www.mathuniver.com/2019/07/129-variables-seperable-equations-sec-x.html


30.

31.

32.

33.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น