วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.26 เรื่อง Variables Seperable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ )สมการแบบแยกตัวแปรได้ Variables Seperable Equations 


ydx+( y^2 +x^2 –x)dy=0

วิธีทำ


ย้ายข้าง

จัดรูปใหม่


กำหนดให้


แทนค่า


yตัดกัน


zย้ายข้างไปลบ


ย้ายyไปหาร


จะได้ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


อินติเกรตทั้ง2ข้าง


สูตรที่ใช้


อินติเกรตเสร็จ


คืนค่าz


วีดีโอวีดีโอแบบรวดเร็วทันใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น