วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

อินทิเกรตทีละส่วน 1 ( integrate by parts 1 ) (lnx)dx


อินทิเกรตทีละส่วน 1
integrate by parts  1
(lnx)dx
วิธีทำ

กำหนด


เอาUมาดิฟ เอาdvมาอินทิเกรต


จะได้


สูตรที่ใช้


แทนสูตร


xตัดกัน


จะได้


ตอบ



วีดีโอ



วีดีโอ



วีดีโอแบบไม่อธิบาย




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น