วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

อินติเกรตทีละส่วน ( Integrate By Parts )

อินติเกรตทีละส่วน (Integrate By Parts)

ตัวอย่าง
1.
https://www.mathuniver.com/2019/01/1-integrate-by-parts-1-lnxdx.html

2.โจทย์ที่ถามเข้ามา
https://www.mathuniver.com/2018/10/1-integrate-by-parts-answer-question-1.html
https://www.mathuniver.com/2019/01/2-integrate-by-parts-answer-question-2.html

3.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น