วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อินทิเกรตทีละส่วน ตอบคำถาม 1 ( integrate by parts Answer a question 1)


อินทิเกรตทีละส่วนตอบคำถาม 1
integrate by parts Answer a question 1

(x(e^x))dx
วิธีทำที่1


สูตรที่ใช้


กำหนดให้


แทนสูตร


สูตรที่ใช้


แทนสูตร อินทิเกรต


ตอบ

วิธีทำที่2 

ฝั่งที่เอามาดิฟ


ดิฟครั้งที่1


ดิฟครั้งที่2 

ฝั่งที่เอามาอินทิเกรต


อินทิเกรตครั้งที่1


อินทิเกรตครั้งที่2


ใส่ในตาราง


ตอบ 

วีดีโอวีดีโอแบบไม่อธิบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น