วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.27 เรื่อง Variables Seperable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ )


สมการแบบแยกตัวแปรได้ Variables Seperable Equations


x^2 y^3+x( 1 +y^2) y’=0


วิธีทำเปลียนรูปใหม่


ย้ายข้าง


ย้ายxไปหาร


ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


อินติเกรตทั้ง2ข้าง


สูตรที่ใช้


อินติเกรตเสร็จ


จะได้


เอา2คูณเข้าไปในสมการ


ย้ายข้าง


วีดีโอ