วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คุณสมบัติของลอการิทึม logarithm

คุณสมบัติของลอการิทึม  (logarithm)
   ถ้า M, N, k เป็นจำนวนจริงบวก และ a >0 ,a ไม่เท่ากับ1 และ log ถ้าไม่ใส่ฐาน จะมีฐานเท่ากับ10

สมบัติข้อที่ 1
สมบัติข้อที่ 2
สมบัติข้อที่ 3
สมบัติข้อที่ 4
สมบัติข้อที่ 5

สมบัติข้อที่ 6

สมบัติข้อที่ 7

สมบัติข้อที่ 8

สมบัติข้อที่ 9

คุณสมบัติของลอการิทึมธรรมชาติ
    ลอการิทึมฐาน e โดยที่ e มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 2.71828...  นิยมใช้สัญลักษณ์เป็น ln
และ M, N, k เป็นจำนวนจริงบวก


สมบัติข้อที่ 1
สมบัติข้อที่ 2
สมบัติข้อที่ 3
สมบัติข้อที่ 4
สมบัติข้อที่ 5

สมบัติข้อที่ 6

สมบัติข้อที่ 7

ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง หรือ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

      ถ้า M, N, a,bเป็นจำนวนจริงบวกหรือตัวแปร


สมบัติข้อที่ 1
สมบัติข้อที่ 2
สมบัติข้อที่ 3

สมบัติข้อที่ 4
สมบัติข้อที่ 5

สมบัติข้อที่ 6
สมบัติข้อที่ 7
สมบัติข้อที่ 8

สมบัติข้อที่ 9

สมบัติข้อที่ 10ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น