วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่างที่3.4Exact Equation (สมการแม่นตรง) (siny-ysin x)dx+(cosx+xcosy-y)dy=0

จงหาคำตอบของสมการแม่นตรง (siny-ysin x)dx+(cosx+xcosy-y)dy=0

 จัดรูปให้อยู่ใน
 จะได้
 ตรวจสอบก่อนว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่ โดยหาอนุพันย่อยเทียบy
 หาอนุพันย่อยเทียบx
 เป็นสมการแม่นตรงเพราะ
 และจะมี
 อินติเกรตในรูป
 แทนค่าสมการ
 ใช้สูตร
 อินติเกรต
 อินติเกรต
 เวลาตอบ ให้ดูสมการที่1,2 ดึงที่เหมือนกันออกมา1ตัว ดึงที่ต่างกันมาทั้งหมดแล้วเท่ากับC

วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น