วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่างที่3.3Exact Equation (สมการแม่นตรง) (5x+4y)dx+(4x-8y^3)dy=0

จงหาคำตอบของสมการแม่นตรง (5x+4y)dx+(4x-8y3)dy=0


 จัดรูปให้อยู่ใน
 จะได้
 ตรวจสอบก่อนว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่ โดยหาอนุพันย่อยเทียบy
 หาอนุพันย่อยเทียบx
 หาอนุพันย่อยเทียบx
 และจะมี
 อินติเกรตในรูป
 แทนค่าสมการ
 ใช้สูตร
 อินติเกรต
 อินติเกรต
 จัดรูปเป็นสมการที่2
 เวลาตอบ ให้ดูสมการที่1,2 ดึงที่เหมือนกันออกมา1ตัว ดึงที่ต่างกันมาทั้งหมดแล้วเท่ากับC
วีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น