วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

Laplace ( ลาปลาช )

Laplace ( ลาปลาช )
คือการหาคำตอบ ของสมการเชิงอนุพันธ์ที่ยุ่งยาก ที่มีหลายองค์ประกอบ หลายตัวแปล มาทำให้หาคำตอบง่าย และเข้าใจง่าย ส่วนใหญ่เอามาใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรม ผู้คิดค้นทฏษฎี คือ Pierre-Simon December Laplace (ปิแยร์ ซิมง เดอ ลาปลาช) มีหัวข้อตามนี้1. Laplace Transform การแปลงลาปลาช (ตัวอย่างคลิกเลย )
     คือการเปลียนจากโดเมน เวลา(t) เป็น โดเมน S
สูตร
f{s}
F{t}
A      (A=ค่าคงที่) 
 
2. Inverse Laplace Transform การแปลงลาปลาชผกผันหรือการแปลงลาปลาชกลับ (ตัวอย่างคลิกเลย )
     คือการแปลงกลับจากโดเมน S เป็น โดเมน เวลา(t)
สูตร
f{s}
F{t}
                     A    (A=ค่าคงที่)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น