วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

inverse laplace Transform3 ( อินเวอร์ส ลาปลาซ 3)


จงแปลงอินเวอร์ส ลาปลาซ ( inverse laplace Transform )
วิธีทำ
นำ3/3คูณเข้าไป

กลับเศษเป็นส่วน

นำส่วน3คูณเข้า

เปลียนรูป

ดึง1/3ออก และ3ตัดกัน

สูตรที่ใช้

ทำการอินเวอร์ส ลาปลาซ

ตอบวีดีโอไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น