วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 9 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )

วิธีทำ แปลงลาปลาซ 

 คุณสมบัติตรีโกณมิติ


แทนค่าสูตร


จัดรูปใหม่


 ใช้สูตร


ทำการแปลงลาปลาซ


 2ตัด4 จัดรูป และตอบวีดีโอ


วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 8 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )

วิธีทำ แปลงลาปลาซ 
 คุณสมบัติตรีโกณมิติ
จัดรูปใหม่
 2/8=4
 กระจายลาปลาซเข้า


 ใช้สูตร
 ทำการแปลงลาปลาซ 
 จัดรูป
 ทำการคูณไขว้
 คูณเข้าไปในวงเล็บ
 ตัวแปลตัดกัน
ตอบ

วีดีโอ


ตัวอย่าง 1.18 เรื่อง Separable Equations (สมการแบบแยกตัวแปรได้) dx-(x^2)dy=0


จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้
วิธีทำ
 ย้ายข้าง  ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy อินติเกรตทั้ง2ข้าง
 สูตรที่ใช้


 อินติเกรตเสร็จ


 จัดรูป


 ตอบ
วีดีโอพร้อมอธิบาย
ไม่ได้อธิบาย


วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 7 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )

วิธีทำ แปลงลาปลาซ 
สูตรการกระจายกำลัง2

 จัดรูปใหม่

 จากคุณสมบัติเลขชี้กำลัง
 จัดรูปใหม่
 3t-3t=0
 ที่ควรรู้
 กระจายลาปลาซเข้าวงเล็บ


 ใช้สูตรลาปลาซ

 ทำการแปลงลาปลาซ
 จัดรูป

 จัดรูปด้วยการคูณไขว้ที่ละคู่

 จัดรูป
 s-2s=-s
 จัดรูปด้วยการคูณไขว้


 กระจายวงเล็บเข้า
 ลบหักล้างกัน
 หรือ
ตอบ

วีดีโอ

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 6 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ ) l{(sin at)^2}วิธีทำ แปลงลาปลาซ 
 คุณสมบัติตรีโกณมิติ
 จัดรูปใหม่
 ใช้สูตร
 แทนค่าสูตร

 ทำการแปลกลาปลาซ และเป็นสมการที่1


 นำ

 คูณเข้าไปในสมการที่1 คูณเข้าไปในวงเล็บ ตัวแปลตัดกัน


 จัดรูป

 Sกำลัง2ลบกันแล้ว2ตัดกับ4

ตอบ

วีดีโอ