วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 17 ( อินทิเกรต 17 ) (x^2)((x^3)-1)^5))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (x^2)((x^3)-1)^5))dx
วิธีทำกำหนด


ดิฟU


นำไปแทนในโจทย์


นำxกำลัง2ตัดกัน


สูตรที่ใช้


อินทิเกรตตามสูตร


จัดรูป


คืนค่าUตอบ


วีดีโอ


วีดีโอแบบไม่อธิบาย
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 16 ( อินทิเกรต 16 ) (((x+2)^5))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (((x+2)^5))dx
วิธีทำ

กำหนด


นำไปแทนในโจทย์


สูตรที่ใช้


 อินทิเกรตตามสูตรจัดรูป


คืนค่าU


ตอบ
หรือ กระจ่ายกำลัง6


จัดรูปใหม่จะได้


มีเลขประจำตำแหน่ง หลังจากการกระจายสามเหลียม


ใส่ค่าประจำตำแหน่ง


จัดรูปใหม่จะได้


แยก64ออกจากวงเล็บ


และ


ก็จะเป็น

แต่ถ้ากระจายก่อนอินทิเกรต


จะได้


มีเลขประจำตำแหน่ง หลังจากการกระจายสามเหลียม


ใส่ค่าประจำตำแหน่ง


จัดรูปใหม่


และอินทิเกรต


สูตรที่ใช้


ใช้สูตร


ทำส่วนเท่ากันก็จะได้


ตอบ

วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย


วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 16 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )


วิธีทำ แปลงลาปลาซคุณสมบัติตรีโกณมิติ


แทนคุณสมบัติ


สูตรที่ใช้


แทนสูตร


ทำเศษส่วนร่วม


ตอบ
วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 15 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )


วิธีทำ แปลงลาปลาซ

คุณสมบัติตรีโกณมิติ


แทนคุณสมบัติ


จะได้


จากกฎของ cos


เปลียนเป็นสูตรที่ใช้


แทนสูตร


ทำเศษส่วนร่วม


คูณกระจายเข้าไป


หักล้างกันจะได้


ตอบ

วีดีโอ


วีดีโอไม่อธิบาย