วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 16 ( อินทิเกรต 16 ) (((x+2)^5))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (((x+2)^5))dx
วิธีทำ

กำหนด


นำไปแทนในโจทย์


สูตรที่ใช้


 อินทิเกรตตามสูตรจัดรูป


คืนค่าU


ตอบ
หรือ กระจ่ายกำลัง6


จัดรูปใหม่จะได้


มีเลขประจำตำแหน่ง หลังจากการกระจายสามเหลียม


ใส่ค่าประจำตำแหน่ง


จัดรูปใหม่จะได้


แยก64ออกจากวงเล็บ


และ


ก็จะเป็น

แต่ถ้ากระจายก่อนอินทิเกรต


จะได้


มีเลขประจำตำแหน่ง หลังจากการกระจายสามเหลียม


ใส่ค่าประจำตำแหน่ง


จัดรูปใหม่


และอินทิเกรต


สูตรที่ใช้


ใช้สูตร


ทำส่วนเท่ากันก็จะได้


ตอบ

วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น