วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 15 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )


วิธีทำ แปลงลาปลาซ

คุณสมบัติตรีโกณมิติ


แทนคุณสมบัติ


จะได้


จากกฎของ cos


เปลียนเป็นสูตรที่ใช้


แทนสูตร


ทำเศษส่วนร่วม


คูณกระจายเข้าไป


หักล้างกันจะได้


ตอบ

วีดีโอ


วีดีโอไม่อธิบายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น