วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 17 ( อินทิเกรต 17 ) (x^2)((x^3)-1)^5))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (x^2)((x^3)-1)^5))dx
วิธีทำกำหนด


ดิฟU


นำไปแทนในโจทย์


นำxกำลัง2ตัดกัน


สูตรที่ใช้


อินทิเกรตตามสูตร


จัดรูป


คืนค่าUตอบ


วีดีโอ


วีดีโอแบบไม่อธิบาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น