วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 12 ( อินทิเกรต 12 ) ((secx)^2))+ tanx)/(secx))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต ((secx)^2))+ tanx)/(secx))dx
วิธีทำกระจายอินทิเกรตSec x ตัดกันคุณสมบัติตรีโกณเปลียนรูป


cos x ตัดกันสูตรที่ใช้


อินทิเกรต

 จัดรูป

ตอบ

วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สลาก ธ.ก.ส. ตอน ซื้อสลาก 500,000,000 บาท


สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3
ลุ้น36ครั้ง เปิดขายวันที่ 17 ตุลาคม 2561

เราซื้อ 500,000,000 บาท เราจะได้ 5,000,000  หน่วย

มีโอกาสถูกรางวัลที่ 1 แบบเสี่ยงหมวด


มีโอกาสถูกรางวัลที่1 ต่างหมวด 


มีโอกาสรางวัลที่2 


รางวัลที่2 รางวัลละ 10,000 บาท


มีโอกาสรางวัลที่3


รางวัลที่3 รางวัลละ 5,000 บาท


มีโอกาสรางวัลที่4


รางวัลที่4 รางวัลละ 2,000 บาท

มีโอกาสรางวัลที่5


รางวัลที่5 รางวัลละ 1,000 บาท


มีโอกาสรางวัลเลขท้าย 4 ตัว


รางวัลเลขท้าย 4 ตัว รางวัลละ 90 บาท


มีโอกาสรางวัลเลขท้าย 3 ตัว


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 45 บาท

             
วีดีโอสรุปซื้อสลาก ธ.ก.ส. 500,000,000 บาท
จะถูกรางวัลทุกเดือน เดือนละ600,000บาท+ดวง

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 11 ( อินทิเกรต 11 ) (secxtanx+((secx)^2)))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (secxtanx+((secx)^2)))dx
วิธีทำกระจายอินทิเกรต


สูตรที่ใช้


อินทิเกรต


ตอบ
วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สลาก ธ.ก.ส. ตอน ซื้อสลาก 50,000,000 บาทสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3
ลุ้น36ครั้ง เปิดขายวันที่ 17 ตุลาคม 2561

เราซื้อ 50,000,000 บาท เราจะได้ 500,000  หน่วย

มีโอกาสถูกรางวัลที่ 1 แบบเสี่ยงหมวด
มีโอกาสถูกรางวัลที่1 ต่างหมวด      
        

มีโอกาสรางวัลที่2


มีโอกาสรางวัลที่3


มีโอกาสรางวัลที่4


รางวัลที่4 รางวัลละ 2,000 บาทมีโอกาสรางวัลที่5


รางวัลที่5 รางวัลละ 1,000 บาท


มีโอกาสรางวัลเลขท้าย 4 ตัว


รางวัลเลขท้าย 4 ตัว รางวัลละ 90 บาท


มีโอกาสรางวัลเลขท้าย 3 ตัว


 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 45 บาท

วีดีโอสรุปซื้อสลาก ธ.ก.ส. 50,000,000 บาท
จะถูกรางวัลทุกเดือน เดือนละ56,500บาท+ดวง

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อินทิเกรตทีละส่วน ตอบคำถาม 1 ( integrate by parts Answer a question 1)


อินทิเกรตทีละส่วนตอบคำถาม 1
integrate by parts Answer a question 1

(x(e^x))dx
วิธีทำที่1


สูตรที่ใช้


กำหนดให้


แทนสูตร


สูตรที่ใช้


แทนสูตร อินทิเกรต


ตอบ

วิธีทำที่2 

ฝั่งที่เอามาดิฟ


ดิฟครั้งที่1


ดิฟครั้งที่2 

ฝั่งที่เอามาอินทิเกรต


อินทิเกรตครั้งที่1


อินทิเกรตครั้งที่2


ใส่ในตาราง


ตอบ 

วีดีโอวีดีโอแบบไม่อธิบาย