วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 11 ( อินทิเกรต 11 ) (secxtanx+((secx)^2)))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (secxtanx+((secx)^2)))dx
วิธีทำกระจายอินทิเกรต


สูตรที่ใช้


อินทิเกรต


ตอบ
วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น