วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 12 ( อินทิเกรต 12 ) ((secx)^2))+ tanx)/(secx))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต ((secx)^2))+ tanx)/(secx))dx
วิธีทำกระจายอินทิเกรตSec x ตัดกันคุณสมบัติตรีโกณเปลียนรูป


cos x ตัดกันสูตรที่ใช้


อินทิเกรต

 จัดรูป

ตอบ

วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น