วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 9 ( อินทิเกรต 9 ) ((x^2)+(3e^x)-(1/x^2))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต ((x^2)+(3e^x)-(1/x^2))dx
วิธีทำ

กระจายอินทิเกรต


เปลียนรูปใหม่


สูตรที่ใช้


อินทิเกรต


จัดรูปจัดรูปใหม่


ตอบ

วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น