วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 8 ( อินทิเกรต 8 ) ((4x^3)-(7x^2)+1)/(x^2))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต ((4x^3)-(7x^2)+1)/(x^2))dx
วิธีทำ


กระจายอินทิเกรต


 คุณสมบัติเลขยกกําลัง


เปลียนรูปใหม่


ได้เป็น


สูตรที่ใช้


อินทิเกรต


จัดรูป 2ตัด4

จัดรูปใหม่

ตอบ


วีดีโอวีดีโอแบบไม่อธิบาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น