วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่าง 1 Inverse Laplace อินเวอร์ส ลาปลาซนำชุดหลังมาแยกเศษส่วนย่อย


นำคูณทั้ง2ข้าง


เทียบสัมประสิทธิ์

             

นำA,B,Cแทนในสมการ
                

นำสมการที่แยกมาได้ไปแทน
                

นำมาแยกกำลัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น