วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่าง 1 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาช )จากโจทย์ไม่มีสูตรลาปลาช ต้องจัดรูปให้เข้าสูตรลาปลาช
วิธีทำ

                                            
จากคุณสมบัติตรีโกน

      

คูณกระจายเข้าไป

     

จากคุณสมบัติตรีโกน
แทนค่าลงไป


     

จัดรูปใหม่

เข้าสูตรลาปลาชได้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น