วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่าง 2การวิเคราห์วงจรไฟฟ้า แบบโปโทโลยี

วิธีทำสมการที่1
b=5.   n=3
L=(b-n)+1=(5-3)+1=3
T=b-L=5-3=2


นำสมการที่1กับสมการที่2มาหาค่า


นำค่า Vcแทนสมการที่2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น