วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่าง 1การวิเคราห์วงจรไฟฟ้า แบบโปโทโลยี

b=6      n=3
L=(b-n)+1
  =(6-3)+1
                                                =4
                                              T=b-L
                                                =6-4
                                                =2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น