วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างที่2.2 สมการเอกพันธ์เชิงเส้น Homogeneous Linear Equation (dy/dx=(y/x)+(x/y)


จงหาคำตอบของสมการเอกพันธ์เชิงเส้น

เช็คแล้วว่าเป็นสมการเอกพันธ์  และเมื่อจัดรูปแล้วจะต้องเป็นดีกรีกำลัง=0 แทนสมการด้วยเมื่อแทนแล้ว


จัดรูปสมการใหม่


เป็นสมการแยกกันได้ 

หาคำตอบแบบสมการแยกกันได้


ใส่อินติเกรดทั้งสองข้าง


ทำการอินติเกรต

คืนค่า เสร็จครับวีดีโอ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างที่1.2สมการแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) (x^2)(y^2)dy=(y+1)dx

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ (x^2)(y^2)dy=(y+1)dx
จัดรูปสมการใหม่


ใส่อินติเกรดทั้ง2ข้างจัดรูปสมการใหม่อินติเกรตตามความเข้าใจจัดรูปเสร็จครับ


วีดีโอ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างที่2.1 สมการเอกพันธ์เชิงเส้น Homogeneous Linear Equation dy/dx=((y^2)+xy)/xyเช็คแล้วว่าเป็นสมการเอกพันธ์  และเมื่อจัดรูปแล้วจะต้องเป็นดีกรีกำลัง=0

   ให้แทนด้วย
   เมื่อแทนแล้ว
   จัดรูปใหม่
   ก็จะเป็นสมการแยกกันได้ ต่อมาก็หาแบบสมการแยกกันได้
   คืนค่า v จากสมการ y = vx จัดรูปเป็น
   เมื่อคืนค่าแล้ว
จัดรูปอีกที จึงได้คำตอบ

วีดีโอ


2สมการเอกพันธ์เชิงเส้น (Homogeneous Linear Equation)

          สมการเอกพันธ์เชิงเส้น เป็นสมการที่ ที่มีรูปแบบ ตัวแปลหลายตัวอยู่ด้วยกัน ซึ่งเราจะหาค่าได้ยาก เพราะฉนั้นเราจึงต้องแปลงให้อยู่ให้รูปที่เราหาได้ง่าย เมื่อแปลงออกมาแล้วก็จะอยู่ในรูปของ สมการแยกกันได้ (Separable Equations)  แล้วเราก็แก้สมการแบบ สมการแยกกันได้  ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

          1.ต้องตรวจสอบก่อนว่า เป็นสมการเอกพันธ์หรือ ไม่ และเมื่อจัดรูปแล้วจะต้องเป็นดีกรีกำลัง=0 ถึงจะใช้วิธีนี้ได้
          2.ใช้รูปแบบสมการช่วย y=vx และ dy=v + x dv (เกิดจากการดิฟy=vx) แทนในสมการ
          3.จัดรูป และหาค่าแบบสมการแยกกันได้ตัวอย่าง
        2.1

       2.2
http://www.mathuniver.com/2013/12/22.html
       2.3
http://www.mathuniver.com/2017/09/23-homogeneous-linear-equation-xydxxdy0.html
       2.4
http://www.mathuniver.com/2017/10/24-homogeneous-linear-equation-x-ydxxdy0.html
       2.5.1
http://www.mathuniver.com/2017/10/25-1-homogeneous-linear-equation.html
       2.5.2
http://www.mathuniver.com/2017/10/25-2-homogeneous-linear-equation.html
      2.5.3
http://www.mathuniver.com/2018/04/25-3-homogeneous-linear-equation.html

http://www.mathuniver.com/2017/12/26-1-homogeneous-linear-equation-xdxy.html
http://www.mathuniver.com/2017/12/26-2-homogeneous-linear-equation-xdxy.html
http://www.mathuniver.com/2018/07/27-1-homogeneous-linear-equation-y2yxdx.html
http://www.mathuniver.com/2018/08/27-2-homogeneous-linear-equation-y2yxdx.html

http://www.mathuniver.com/2018/09/28-1-homogeneous-linear-equation-y2yxdx.html

2.8.2

https://www.mathuniver.com/2018/11/29-homogeneous-linear-equation-dydxy-xyx.html


2.10.
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตัวอย่างที่1.1เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) dy/dx=((x^2)(y^3))/(1+x)

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ dy/dx=((x^2)(y^3))/(1+x)
แยกตัวแปร
อินทิเกรตทั้งสองข้าง
จัดรูปให้อยู่ในรูปที่อินทิเกรดได้
อินทิเกรตเสร็จ
 จัดรูป
ย้ายข้าง=C

วีดีโอ


วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

1สมการแบบแยกตัวแปรได้ ( Seperable Equations)

          สมการแบบแยกตัวแปรได้ หรือ สมการแบบแยกกันได้

Variables Seperable Equations

เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ใน สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First Order Differential Equations) มีรูปแบบทั่วไปตามสมการนี้
หรือ


 ขั้นตอนวิธีการแก้สมการ
1.ย้ายตัวแปร หรือฟังชั่น y อยู่กับdy
2.ย้ายตัวแปร หรือฟังชั่น x อยู่กับdx
3อินทิเกรตทั้ง2ข้าง
4จัดรูปให้ตัวแปรอยู่ฝั่งเดียวกันและเท่ากับC


ตัวอย่าง
1


2
http://mathuniver.blogspot.com/2013/08/12.html

3
http://mathuniver.blogspot.com/2014/03/13.html

4
http://mathuniver.blogspot.com/2014/05/14.html

5
http://mathuniver.blogspot.com/2014/10/15.html


6
http://www.mathuniver.com/2017/06/blog-post.html

7
http://www.mathuniver.com/2017/08/17.html

8

http://www.mathuniver.com/2017/08/18-x1dydxx6.html

9
http://www.mathuniver.com/2017/08/19-exdydx2x.html
http://www.mathuniver.com/2017/08/110-xy-4y0.html

 11
http://www.mathuniver.com/2017/08/111-dydx2xy0.html

 12
http://www.mathuniver.com/2017/08/112-dydx-y3x20.html

http://www.mathuniver.com/2017/11/113-separable-equations-4yyx2dy2xxy2dx0.html


 14
http://www.mathuniver.com/2017/09/114-dydxy1x.htmlhttp://www.mathuniver.com/2017/09/115-dydx12y2ysinx.htmlhttp://www.mathuniver.com/2017/09/116-dydxe3x2y.html

http://www.mathuniver.com/2017/11/117-separable-equations-yexdydxe-ye-2x-y.html

http://www.mathuniver.com/2018/05/118-separable-equations-dx-x2dy0.html

https://www.mathuniver.com/2019/01/119-separable-equations-1x2y2x2y2dy.html


https://www.mathuniver.com/2019/01/120-separable-equations-x2y2dyy1dx.html
https://www.mathuniver.com/2019/02/121-separable-equations-2yx1dyxdx.html

https://www.mathuniver.com/2019/02/122-separable-equations-ylnxdxdyy1x2.htmlhttps://www.mathuniver.com/2019/04/122-variables-seperable-equations.html


https://www.mathuniver.com/2019/04/124-variables-seperable-equations.html


https://www.mathuniver.com/2019/04/125-variables-seperable-equations.html


https://www.mathuniver.com/2019/04/26Variables-Seperable-Equations.html


https://www.mathuniver.com/2019/06/127-variables-seperable-equations.html


https://www.mathuniver.com/2019/07/128-variables-seperable-equations.html


https://www.mathuniver.com/2019/07/129-variables-seperable-equations-sec-x.html


30.

31.

32.

33.