วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.20 เรื่อง Separable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ ) (x^2)(y^2)dy=(y+1)dx


จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ Separable Equations 
(x^2)(y^2)dy=(y+1)dx

วิธีทำย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


นำy+1 ไปหาร


หารเสร็จจะได้


นำไปแทนในโจทย์


อินติเกรตทั้ง2ข้างสูตรที่ใช้


อินติเกรตเสร็จ


ฉะนั้นจะได้

 จัดรูป ตอบ


หรือ ตอบ


วีดีโอ


วีดีโอไม่อธิบาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น