วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง integrate 18 ( อินทิเกรต 18 ) ((4x-1)^(1/2))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (integrate ) ((4x-1)^(1/2))dx
วิธีทำกำหนด


ดิฟU


นำไปแทนในโจทย์


นำ1/4มาอยู่หน้าอินทิเกรต


สูตรที่ใช้อินทิเกรตตามสูตร


ที่ควรรู้


เพราะฉะนั้น


จะได้


กลับเศษเป็นส่วน


2ตัดกับ4


คืนค่าUตอบ
วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น