วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

อินทิเกรตทีละส่วน ตอบคำถาม 2 ( integrate by parts Answer a question 2) ((x^2)cos3x)dxอินทิเกรตทีละส่วนตอบคำถาม 2
integrate by parts Answer a question 2
((x^2)cos3x)dx
วิธีทำ


สูตรที่ใช้


ฝั่งที่เอามาดิฟ

ดิฟครั้งที่1


ดิฟครั้งที่2


ดิฟครั้งที่3


ฝั่งที่เอามาอินทิเกรต


อินทิเกรตครั้งที่1


อินทิเกรตครั้งที่2อินทิเกรตครั้งที่3
ใส่ในตาราง


จะได้


ตอบ


วีดีโอ


วีดีโอไม่อธิบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น