วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง integrate 19 ( อินทิเกรต 19 ) (x(3(x^2)+4)^(1/2))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (integrate ) (x(3(x^2)+4)^(1/2))dx
วิธีทำกำหนด


ดิฟU


นำไปแทนในโจทย์


นำx ตัดกัน และนำ1/6มาอยู่หน้าอินทิเกรต


สูตรที่ใช้

อินทิเกรตตามสูตร


ที่ควรรู้


เพราะฉะนั้น


จะได้


กลับเศษเป็นส่วน


2ตัดกับ6


คืนค่าUตอบ
วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น