วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง integrate 20 ( อินทิเกรต 20 ) (2x/((x^2)+1)^(1/3)))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (integrate ) (2x/((x^2)+1)^(1/3)))dx
วิธีทำกำหนด


ดิฟU


นำไปแทนในโจทย์


นำ2x ตัดกัน


ที่ควรรู้


กลับส่วนเป็นเศษ


สูตรที่ใช้

อินทิเกรตตามสูตร


ที่ควรรู้


เพราะฉะนั้น


จะได้


กลับเศษเป็นส่วน


คืนค่าUตอบ


วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น