วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง integrate 21 ( อินทิเกรต 21 ) ((1+3x)^(1/2))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (integrate ) ((1+3x)^(1/2))dx
วิธีทำกำหนด


ดิฟU


นำไปแทนในโจทย์


นำ1/3 ออกมาหน้าอินทิเกรต


สูตรที่ใช้


อินทิเกรตตามสูตร


ที่ควรรู้


เพราะฉะนั้น


จะได้


กลับเศษเป็นส่วน


คืนค่าUตอบ

วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น