วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง integrate 22 ( อินทิเกรต 22 ) (2x(1+x^2)^(1/2))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (integrate ) (2x(1+x^2)^(1/2))dx
วิธีทำกำหนด


ดิฟU


นำไปแทนในโจทย์


2x ตัดกัน


สูตรที่ใช้


อินทิเกรตตามสูตร


ที่ควรรู้


เพราะฉะนั้น


จะได้


กลับเศษเป็นส่วน


คืนค่าUตอบวีดีโอ


วีดีโออธิบาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น