วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.22 เรื่อง Separable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ ) (ylnxdx/dy=((y+1)/x)^2)


จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ Separable Equations

(ylnxdx/dy=((y+1)/x)^2)


วิธีทำกระจายกำลัง2เข้าวงเล็บ


กระจายกำลัง2เข้าวงเล็บ y+1


ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


นำy ไปหารออก


อินติเกรตทั้ง2ข้างใช้ integrate by parts ในชุดตัวแปรx


จะได้


นำไปแทนในโจทย์ x ตัดกับxกำลัง3


สูตรที่ใช้


อินติเกรตเสร็จ


ฉะนั้นจะได้

ตอบ
วีดีโอ


วีดีโอแบบไม่อธิบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น