วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง integrate 23 ( อินทิเกรต 23 ) (cosec x)dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (integrate ) (cosec x)dx
วิธีทำ
วิธีที่1เอา cosec x คูณเข้า


 จะได้สมการใหม่


และกำหนดให้


ดิฟU


จะได้dx

นำไปแทนในโจทย์


ค่าที่เหมือนกันตัดกัน


สูตรที่ใช้


อินทิเกรตตามสูตร


คือค่า U


ตอบ ซึ่งตรงกับสูตร
วิธีที่2

 คือ


เอา cosec x คูณเข้า


จะได้สมการใหม่


และกำหนดให้


ดิฟU


จะได้dx

นำไปแทนในโจทย์


ค่าที่เหมือนกันตัดกัน


สูตรที่ใช้


อินทิเกรตตามสูตร


คือค่า U


คำตอบที่2
วีดีโอไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น