วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.21 เรื่อง Separable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ ) (2y(x+1)dy=xdx)


จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ Separable Equations 
(2y(x+1)dy=xdx)

วิธีทำย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


นำx+1 ไปหาร


หารเสร็จจะได้


นำไปแทนในโจทย์


อินติเกรตทั้ง2ข้าง


สูตรที่ใช้


อินติเกรตเสร็จ


ฉะนั้นจะได้

ตอบ
วีดีโอ


วีดีโอไม่อธิบาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น