วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.19 เรื่อง Separable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ ) (1+(x^2)+(y^2)+(x^2)(y^2))dy-(y^2)dx=0จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ Separable Equations 

(1+(x^2)+(y^2)+(x^2)(y^2))dy-(y^2)dx=0

วิธีทำย้ายข้าง


จัดรูปใหม่ให้เป็นผลคูณ


ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


นำyกำลัง2ไปหาร


อินติเกรตทั้ง2ข้าง


จัดรูป


สูตรที่ใช้


อินติเกรตเสร็จฉะนั้นจะได้


จัดรูป


ทำเศษส่วนรวม ตอบ


หรือ ตอบ


วีดีโอ


วีดีโอไม่อธิบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น