วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.25 เรื่อง Variables Seperable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ )สมการแบบแยกตัวแปรได้ Variables Seperable Equations 

sin (3x)dx+ 2ycos^3 (3x)dy=0วิธีทำ


ย้ายข้าง


จัดรูปใหม่


แยกตรีโกน


คุณสมบัติตรีโกนที่เราจะใช้


ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


อินติเกรตทั้ง2ข้าง


เปลียสมการใหม่


กำหนดให้

 แทนค่า


จะได้

 สูตรที่ใช้


อินติเกรตเสร็จ

 จัดรูปใหม่

 คืนค่าuวีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น