วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

ตัวอย่างวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 1 Basic circuit 1ตัวอย่างวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 1

จงคำนวนหากระแสไฟฟ้าในวงจร และแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากวงจรสิ่งที่รู้
 วงจรอนุกรม 

 กระแสที่ไหลในR2
 แรงดันที่ตกคร่อมในR1แรงดันที่ตกคร่อมในR3


แรงดังจากแหล่งจ่าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น