วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.24 เรื่อง Variables Seperable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ )สมการแบบแยกตัวแปรได้ Variables Seperable Equations 

Sec^2 (x)dy+ cosec (y)dx=0

วิธีทำ


ย้ายข้าง
ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับyอินติเกรตทั้ง2ข้างคุณสมบัติตรีโกนที่เราจะใช้แทนค่าสมการใหม่คุณสมบัติตรีโกนที่เราจะใช้เปลียนค่าสมการใหม่สูตรที่ใช้อินติเกรต
ให้เปลียนค่าสมการใหม่อินติเกรตเสร็จคืนค่าuนำ4คูณเข้าสมการจะได้


วีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น