วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตัวอย่างที่2.9 สมการเอกพันธ์เชิงเส้น Homogeneous Linear Equation dy/dx=(y-x)/(y+x)สมการเอกพันธ์เชิงเส้น 
Homogeneous Linear Equation  
dy/dx=(y-x)/(y+x)
วิธีทำ


อยู่ในรูป


เป็นสมการที่1


ให้เช็คก่อนว่าเป็นสมการเอกพันธ์เชิงเส้นหรือไม่ โดยที่ f(x,y)=f(kx,ky)


มีตัวแปรตรงไหน ให้ใส่kที่นั้น


ดึงkออกจากสมการ


kตัดกัน


เป็นสมการเอกพันธ์

กำหนดตัวแปรดิฟy โดยใช้สูตรผลคูณ (หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า)


นำสมการที่ได้ไปแทนในสมการที่1


จัดรูปใหม่


xตัดกัน


ย้ายข้างvไปลบ


ทำเศษส่วนร่วม


จะได้


vลบกัน ดึงลบออก


ขั้นตอนนี้ทำเหมือนสมการแยกตัวแปรได้ โดยย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dv อยู่กับv สมการที่2


แยกเศษส่วน


ใส่อินทิเกรตทั้ง2ข้าง


กระจ่ายอินทิเกรต


 สูตรที่ใช้ใช้สูตรอินทิเกรต


จะได้


แทนค่าจะได้


อินทิเกรตได้


คืนค่า U


นำ2คูณเข้าทั้งสมการ


คืนค่าV


จัดรูปใหม่


จากโดย กฎของลอการิทึม


ใช้กฏของลอการิทึม


นำลบคูณเข้าวงเล็บ และย้ายln x^2 มาลบ


ln x^2 มาลบกัน


หรือ เอาลบคูณทั้งสมการ

ตอบ
วีดีโอวีดีโอไม่ได้อธิบายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น