วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 14 ( อินทิเกรต 14 ) ((tan x)/(((sinx)^2)sec x +sin x))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต ((tan x)/(((sinx)^2)sec x +sin x))dx
วิธีทำคุณสมบัติตรีโกณ


เปลียนรูป

 ทำเศษส่วนร่วมรวมส่วน

 สิ่งที่ควรรูปเพราะฉนั้นจะได้cos x ตัดกันคุณสมบัติตรีโกณ


จะได้

 สูตรที่ใช้

อินทิเกรต

ตอบ

วีดีโอวีดีโอไม่อธิบายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น