วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 11 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )


วิธีทำ แปลงลาปลาซดึง5ออกมา


คุณสมบัติตรีโกณมิติ


แทนคุณสมบัติ


จะได้


จากกฎของ sin


เปลียนเป็น


สูตรที่ใช้


แทนสูตร


นำ5คูณเข้าวงเล็บตอบ

วีดีโอ


วีดีโอไม่อธิบายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น