วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

integrate ( อินทิเกรต ) integrate  ( อินทิเกรต )

1.แบบใช้สูตร หรือการเปลียนตัวแปล (integrating by u-substitution)

2.การอินทิเกรตที่ละส่วน (integrating by parts)

3.การอินทิเกรตตรีโกนมิติยกกำลัง ( power of trigonometric functions )

4.การอินทิเกรตแทนค่าด้วยตรีโกนมิติ

5.การอินทิเกรตโดยใช้เศษส่วนย่อย

สูตรอินทิเกรตตัวอย่างวิธีการทำ ( เป็นอินทิเกรตพื้นฐานใช้สูตรปกติ )

http://www.mathuniver.com/2018/06/integrate-1-1-12x3x3.html

 2.
http://www.mathuniver.com/2018/07/integrate-2-2-2x-x3-3x6x.html

3.
http://www.mathuniver.com/2018/07/integrate-3-3-x34x2-7.html

4.
http://www.mathuniver.com/2018/07/integrate-4-4-x3-1x-1dx.html

5.
http://www.mathuniver.com/2018/08/integrate-5-5-1x12-x12dx.html

6.
http://www.mathuniver.com/2018/08/integrate-6-6-6x44x-3xdx.html

7.
http://www.mathuniver.com/2018/09/integrate-7-7-2-xx12dx.html

8.
https://www.mathuniver.com/2018/09/integrate-8-8-4x3-7x21x2dx.html

9.
https://www.mathuniver.com/2018/10/integrate-9-9-x23ex-1x2dx.html

10.
https://www.mathuniver.com/2018/10/integrate-10-10-41x2-6coshxdx.html


11.
https://www.mathuniver.com/2018/10/integrate-11-11-secxtanxsecx2dx.html

12.
https://www.mathuniver.com/2018/10/integrate-12-12-secx2-tanxsecxdx.html

13.
https://www.mathuniver.com/2018/11/integrate-13-13-cosec-x-cosec-x-sin-xdx.html

14.
https://www.mathuniver.com/2018/11/integrate-14-14-tan-xsinx2sec-x-sin-xdx.html


15.

https://www.mathuniver.com/2018/11/integrate-15-15-x1-x23dx.html
16.
https://www.mathuniver.com/2018/12/integrate-16-16-x25dx.html
17.
https://www.mathuniver.com/2018/12/integrate-17-17-x2x3-15dx.html

18.


https://www.mathuniver.com/2019/01/integrate-18-18-4x-112dx.html


19.

20.21.

22.

23.
https://www.mathuniver.com/2019/02/integrate-23-23-cosec-xdx.html

24.โจทย์ที่ถามเข้ามา

1.
https://www.mathuniver.com/2018/10/1-integrate-answer-question-1-x-1x3dx.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น