วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 10 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )


วิธีทำ แปลงลาปลาซดึง5ออกมา


สูตรที่ใช้


แทนสูตร


ดึงลบออก


ทำเศษส่วนร่วม


เปลียนรูป


จะได้


s-2 ตัดกันตอบ

วีดีโอวีดีโอแบบไม่อธิบายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น