วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 14 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )


วิธีทำ แปลงลาปลาซดึง2ออกมา


คุณสมบัติตรีโกณมิติ


แทนคุณสมบัติ


จะได้


 จากกฎของ cos


เปลียนเป็น

 สูตรที่ใช้แทนสูตร


ทำเศษส่วนร่วม


คูณกระจ่ายเข้าไป


จะได้


นำ2คูณเข้าในวงเลบ


ตอบ
วีอีโอ


วีดีโอไม่อธิบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น