วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 14 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )


วิธีทำ แปลงลาปลาซ



ดึง2ออกมา


คุณสมบัติตรีโกณมิติ


แทนคุณสมบัติ


จะได้


 จากกฎของ cos


เปลียนเป็น





 สูตรที่ใช้



แทนสูตร


ทำเศษส่วนร่วม


คูณกระจ่ายเข้าไป


จะได้


นำ2คูณเข้าในวงเลบ


ตอบ




วีอีโอ


วีดีโอไม่อธิบาย





ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น