วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 13 ( อินทิเกรต 13 ) ((cosec x)/( cosec x –sin x))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต ((cosec x)/( cosec x –sin x))dx
วิธีทำคุณสมบัติตรีโกณ


เปลียนรูป


ทำเศษส่วนร่วม


รวมส่วน


สิ่งที่ควรรูป


เพราะฉนั้นจะได้sin x ตัดกัน


คุณสมบัติตรีโกณ


จะได้


คุณสมบัติตรีโกณ


จะได้


สูตรที่ใช้


อินทิเกรต


ตอบ
วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น