วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 15 ( อินทิเกรต 15 ) (x((1-(x^2))^3))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (x((1-(x^2))^3))dx
วิธีทำกำหนด


นำไปแทนในโจทย์


x ตัดกัน


สูตรที่ใช้


อินทิเกรตตามสูตร


จัดรูป


คืนค่าU


ตอบ
วีดีโอวีดีโอไม่อธิบายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น