วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อินทิเกรต ตอบคำถาม 1 ( integrate Answer a question 1 ) ((x-1)/(x^3))dxอินติเกรตตอบคำถาม 1
integrate  Answer a question 1

((x-1)/(x^3))dx
วิธีทำ


แยกเศษส่วน


xตัดกัน


คุณสมบัติเลขชี้กำลัง


จึงทำให้


กระจ่ายอินทิเกรต


สูตรที่ใช้


ใช้สูตรอินทิเกรต


จัดรูป


เอาเศษกลับลงมา และลบเจอลบเป็นบวก


ตอบ


วีดีโอ


วีดีโอ แบบไม่อธิบายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น